Back to top arrow

Bolagsstyrningen i Aligro Planet Acquisition Company AB (publ)

APAC är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm kommer APAC även att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Aligro Planet Acquisition Company Logo Icon
Sunset over the ocean

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på hemsidan. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen till den del det avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Aligro Partners Acquisition Company AB bildades i februari 2021. Bolagets första bolagsstyrningsrapport kommer publiceras i samband med publicering av årsredovisningen för första räkenskapsåret.

KPMG är Bolagets revisor. Tomas Gerhardsson (född 1969) är av KPMG utsedd ansvarig revisor. Tomas Gerhardsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Tomas Gerhardsson har varit revisor för Aligro Planet Acquisition Company AB (publ) sedan 6 april 2021. KPMG:s adress är Vasagatan 16, 111 20, Stockholm. 

Våra rådgivare

Juridisk biträde
Utfärdarens juridiska rådgivare
Börsrevisor
Revisor
Underwriter’s juridiska rådgivare
Skatterådgivare