Back to top arrow

APAC kommer att söka efter ett högkvalitativt bolag med Norden som huvudsaklig bas, en tydlig ESG-profil och med ett bolagsvärde på 3 miljarder kronor eller mer.

Crashing ocean waves
Detta arbete kommer att präglas av

Transparens - alla intressenter ska ha största möjliga insyn utifrån vad regelverk och affärsmässighet tillåter.

Samarbete - vi kommer vara öppna för idéer från alla intressenter och tror att framgång bygger på att vi samlar många olika starka kompetenser.

Konkurrenskraftigt värdeskapande - finns det något bättre alternativ för de investerare och bolag som vi möter så har vi inget existensberättigande; det viktigaste syftet med APAC är att skapa värde!

För mer om vår investeringsstrategi och process
Alla rapporter publiceras kl. 07:30
Bilder från investerarpresentation i samband med bokslutskommuniké 14 juli 2021
Ladda hem presentationen

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på våra nyheter

Finansiella mål

APAC har som målsättning att identifiera och genomföra ett Förvärv inom Investeringsperioden (som är 24 månader men kan förlängas till 36 månader efter beslut av bolagsstämma). Avkastningskravet på en investering är att det ska ha förutsättningar för en total avkastning som överstiger börsens genomsnittliga avkastning med minst tio procent med en godtagbar riskprofil, både finansiell och operationell.

Aktieägare

De tio största aktieägarna per den 31 december 2021 framgår i tabellen nedan.

1) Kontrolleras av Hans Eckerström, CIO och Head of IR
2) Kontrolleras av Peder Egnell, CEO

1) Kontrolleras av Hans Eckerström, CIO och Head of IR
2) Kontrolleras av Peder Egnell, CEO
3) Kontrolleras av Anna Sundberg, CFO och Head of Legal
4) Direkt och indirekt genom eget bolag.

NRS Holding AB (1)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
579 168
Procent, %
23,2
Innehav Sponsoroptioner
1 000 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
500 000
B-aktier
579 168
Totalt
1 079 168
Procent, %
8,6

Richard Båge, ordförande

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
579 168
Procent, %
23,2
Innehav Sponsoroptioner
1 000 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
200 000
B-aktier
579 168
Totalt
779 168
Procent, %
6,2

Förvaltnings AB Lappkärret(2)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
537 501
Procent, %
21,5
Innehav Sponsoroptioner
1 000 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
70 000
B-aktier
537 501
Totalt
607 501
Procent, %
4,9

Gradum Holding AB(3)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
158 667
Procent, %
6,3
Innehav Sponsoroptioner
80 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
7 000
B-aktier
158 667
Totalt
165 667
Procent, %
1,3

Magnus Silfverberg (Styrelseledamot)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
117 500
Procent, %
4,7
Innehav Sponsoroptioner
200 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
20 000
B-aktier
117 500
Totalt
137 500
Procent, %
1,1

Bengt Baron (Styrelseledamot)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
117 500
Procent, %
4,7
Innehav Sponsoroptioner
200 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
10 000
B-aktier
117 500
Totalt
127 500
Procent, %
1,0

Helene Willberg (Styrelseledamot)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
117 500
Procent, %
4,7
Innehav Sponsoroptioner
200 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
10 000
B-aktier
117 500
Totalt
127 500
Procent, %
1,0

David Wahlberg (Investment Director)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
117 500
Procent, %
4,7
Innehav Sponsoroptioner
80 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
-
B-aktier
117 000
Totalt
117 000
Procent, %
0,9

Jenny Keisu (Styrelseledamot)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
75 000
Procent, %
3,0
Innehav Sponsoroptioner
-
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
-
B-aktier
75 000
Totalt
75 000
Procent, %
0,6

Carl Fredrik Sammeli (extern konsult)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
47 062
Procent, %
2,0
Innehav Sponsoroptioner
45 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
2 000
B-aktier
47 062
Totalt
49 062
Procent, %
0,4

Jon Sintorn(4) (industriell rådgivare)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
12 750
Procent, %
0,5
Innehav Sponsoroptioner
60 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
12 000
B-aktier
12 750
Totalt
24 750
Procent, %
0,2

Magnus Brännström (industriell rådgivare)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
12 750
Procent, %
0,5
Innehav Sponsoroptioner
60 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
6 000
B-aktier
12 750
Totalt
18 750
Procent, %
0,2

Mats Rahmström (industriell rådgivare)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
12 750
Procent, %
0,5
Innehav Sponsoroptioner
60 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
6 000
B-aktier
12 750
Totalt
18 750
Procent, %
0,2

Carl-Fredrik Jaensson (extern konsult)

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
15 684
Procent, %
0,5
Innehav Sponsoroptioner
15 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
-
B-aktier
15 684
Totalt
15 684
Procent, %
0,1

Totalt befintliga ägare

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
2 500 000
Procent, %
100,0
Innehav Sponsoroptioner
4 000 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
843 000
B-aktier
2 500 000
Totalt
3 343 000
Procent, %
26,7

Tillkommande nya ägare

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
-
Procent, %
-
Innehav Sponsoroptioner
-
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
9 157 000
B-aktier
-
Totalt
9 157 000
Procent, %
73,3

Totalt nya och befintliga ägare

Innehav B-aktier före Erbjudandets genomförande
Antal
2 500 000
Procent, %
100,0
Innehav Sponsoroptioner
4 000 000
Totalt aktieinnehav efter Erbjudandet exkl. optioner (under antagande att det fulltecknas)
A-aktier
10 000 000
B-aktier
2 500 000
Totalt
12 500 000
Procent, %
100,0
Table -  8 Column
Aktieägare
A-aktier
in Millions
B-aktier
in Millions
Totalt
in UFOs
Procent, %
in whatever
NRS Holding AB (1)
500 000
605 168
1 105 168
8,84
Carnegie Strategifond
1 000 000
-
1 000 000
8.00
M2 Asset Management AB
1 000 000
-
1 000 000
8.00
Richard Båge, ordförande
200 000
605 168
805 168
6,44
Förvaltnings AB Lappkärret (2)
70 000
537 501
607 501
4,86
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
593 508
-
593 508
4,75
Movestic Livförsäkring AB
580 890
-
580 890
4.65
AB Stena Finans
500 000
-
500 000
4.00
SEB AB, Luxembourg branch
478 000
-
478 000
3.82
Futur Pension
450 429
-
450 429
3.60
Tio största aktieägare
5 372 827
1 747 837
7 120 664
56.96
Övriga aktieägare
4 627 173
752 163
5 379 336
43.04
Totalt antal aktier
10 000 000
2 500 000
12 500 000
100,0