”Bolag som gör bra saker för planeten och människor kan behöva en snabbare och säkrare väg till notering så att de kan fortsätta fokusera på det de gör bäst”.

Läs intervjun med grundarna

Vad är en SPAC?

SPAC är ett resultat av att man tittat på börsintroduktioner utifrån ett nytt perspektiv och i ett nytt ljus. Kan man inte börja med att skaffa kapital och en notering på börsen och sedan erbjuda det till bolag som vill notera sig? När idén var kläckt – och några dessutom prövat den – visade det sig att den omvända processen hade många fördelar.

Läs mer
Aligro Planet Acquisition Company Logo Icon

Våra principer

Transparens
Alla intressenter ska ha största möjliga insyn utifrån vad regelverk och affärsmässighet tillåter.
Konkurrenskraftigt värdeskapande
Finns det något bättre alternativ för de investerare och bolag som vi möter så har vi inget existensberättigande; det viktigaste syftet med APAC är att skapa värde!
Samarbete
Vi kommer att vara öppna för idéer från alla intressenter och tror att framgång bygger på att vi samlar många olika starka kompetenser och jobbar tillsammans med många olika intressenter.

Vi riktar oss mot tre utvalda huvudteman

 • Smarta städer
 • Smarta hem
 • Rörlighet och hållbara transportmedel
 • Andra delningsbara teknologier
 • Distansarbete och arbetsflexibilitet
 • Sekretess och skydd för data och personlig identitet
 • Regulatorisk teknologi
 • Andra liknande områden
 • Hållbara livsmedelssystem och motverkande av matavfall
 • Hälsosam livsstil och välbefinnande
 • Organiska och alternativa proteinkällor
 • Naturbaserade fritidsprodukter och tjänster
 • Hållbara förpackningar
 • Miljövänliga evenemang
 • Hållbara värderingsdrivna varumärken
 • Konsumentsäkerhet
 • Återvinning och upprustning
 • FoodTech
 • Andra liknande områden
 • Hållbara material
 • Smart tillverkning och automatisering
 • Avfallshantering och återvinningsteknik
 • Teknologi som möjliggör förnybar energi
 • Verktyg för transparent hantering av leveranskedjan
 • Vatteninfrastrukturteknik
 • Jordbruksteknik
 • Andra liknande områden
Aligro Planet Acquisition Company Logo Icon
För bolag som söker notering
Rätt fokus
Bolaget kan fokusera mer på sin egen verksamhet istället för en 6-9 månader lång och utdragen noteringsprocess.
Kända villkor
Säljaren behöver inte bjuda marknaden på en osäker rabatt för att säkerställa att det blir en lyckad börspremiär. Istället är alla villkor kända innan säljaren skriver under avtalet och noterar sig.
Värderingssäkerhet
Värderingen av bolaget behöver inte bli beroende av det rådande sentimentet och marknadsklimatet en specifik vecka. Värderingen är istället resultatet av en förhandling i lugn och ro i en privat och onoterad miljö.
På samma sida
Ett erfaret nätverk av investerare och entreprenörer får tidigt i processen incitament i linje med bolagets tidigare ägare, vilket bidrar både till fokus på verksamhetsutveckling och till att bolaget i slutändan kommer att kunna ta in ytterligare kapital till bättre villkor än vad annars skulle vara fallet.
Publik finansiering
På samma sätt som vid traditionella börsintroduktioner, får bolaget tillgång till det stora publika kapitalet och en högre grad av transparens, vilket i förlängningen medför billigare finansiering för bolaget.
Djupare förståelse
Modellen är särskilt fördelaktig för företag som bryter ny mark och har en affärsmodell som inte är lätt att förklara men lovande för den som förstår.

Hur tar man ett bolag till börsen via APAC?