Back to top arrow
Tillbaka

Vad är en SPAC?

Special Purpose Acquisition Company

Den 1 februari 2021 lanserade Nasdaq Nordic ett uppdaterat regelverk för emittenter. Det nya regelverket introducerade en möjlighet att notera en ny typ av bolag på Nasdaq Stockholm, så kallade Special Purpose Acquisition Company (SPAC), eller med ett svenskt ord: förvärvsbolag. Ett förvärvsbolag är ett bolag vars syfte är att inhämta kapital genom en ägarspridning i samband med en börsnotering samt genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt åt bolagets aktieägare. Regelverket ställer vissa krav på förvärvsbolaget som framförallt syftar till att ge investerare ett ökat skydd och större inflytande över sitt investerade kapital fram tills att ett förvärv fullbordats än vad som annars normalt är brukligt för noterade bolag.

Fördelar med SPAC-modellen

Fördelarna med att ta bolag till börsen via APACs SPAC-modell, jämfört med en traditionell börsnotering kan sammanfattas i följande punkter:

  1. Bolag kan i högre grad fokusera på sin egen verksamhet istället för en 6-9 månader lång noteringsprocess med jurister och investeringsrådgivare.
  2. Värderingen av bolaget behöver inte bli beroende av hur marknadsklimatet råkar vara under de sista dagarna inför en notering. Istället är alla villkor kända innan säljaren skriver under avtalet och värderingen är resultatet av en förhandling i lugn och ro i en privat miljö.
  3. Ett erfaret nätverk av investerare och entreprenörer får tidigt i processen incitament som ligger i linje med bolagets tidigare ägare, vilket bidrar både till bolagets verksamhetsutveckling och till att bolaget kommer att kunna ta in ytterligare kapital till bättre villkor.
  4. Processen är konstruerad så att investerare i SPAC:en kan hoppa av om de inte gillar förslaget på förvärv av bolag, och då få investerade pengar tillbaka – ingen behöver köpa grisen i säcken.
  5. Samtidigt får bolaget, på samma sätt som vid vanliga börsintroduktioner, tillgång till det den svenska och internationella kapitalmarknaden med hög grad av transparens, vilket i förlängningen medför billigare finansiering för bolaget.
  6. Modellen är särskilt fördelaktig för företag som bryter ny mark och har en affärsmodell som inte är lätt att förklara men lovande för den som förstår.
  7. Samtidigt får investerare och allmänheten chansen att investera tidigare i tillväxtbolag, på ett sätt som annars bara professionella investerare kan göra (t ex via private equity-fonder).
Läs intervju med grundarna om APACs modell